Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: MICROWELL s.r.o.
Meno: Silvester
Priezvisko: Keseli
Tituly: Ing

IČO: 31414249
Ulica: ul. SNP 2018/42
Mesto: Šaľa
PSČ: 927 01

E-mail: microwell@microwell.sk
Webová stránka: www.microwell.sk
Telefón: 031 7020540