Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: OCHAZ-Beňovič Radomír
Meno: Radimír
Priezvisko: Beňovič
Tituly:

IČO: 12608688
Ulica: Agátová151/2
Mesto: Trnavá Hora
PSČ: 96611

E-mail: benovic@stonline.sk
Webová stránka: chladenie-benovic.com
Telefón: 0905727009