Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Alexa s.r.o.
Meno: Karol
Priezvisko: Mestický
Tituly: Ing.

IČO: 36388149
Ulica: M.R.Štefánika 10
Mesto: Žilina
PSČ: 010 01

E-mail: karol@alexa.sk
Webová stránka: www.alexa.sk
Telefón: 041/7645426