Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ALFACO, spol. s.r.o.
Meno: Zdeněk
Priezvisko: Čejka
Tituly: Ing, CSc

IČO: 25264290
Ulica: Pernerova 780
Mesto: Choceň ČR
PSČ: 565 01

E-mail: alfaco@alfaco.cz
Webová stránka: www.alfaco.cz
Telefón: +00420 465 473005