Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ASEK TZB, spol. s.r.o.
Meno: Ivan
Priezvisko: Šebők
Tituly: Ing, CSc

IČO: 35974249
Ulica: Hamuliakovo 424
Mesto: Hamuliakovo
PSČ: 900 43

E-mail: info@asektzb.sk
Webová stránka: www.asektzb.sk
Telefón: 031 5904711