Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: GAAELM Gál Attila
Meno: Attila
Priezvisko: Gál
Tituly:

IČO: 34965505
Ulica: Nánanská cesta79
Mesto: Štúrovo
PSČ: 94301

E-mail: gaaelm@stonline.sk
Webová stránka: www.autogal.sk
Telefón: 0905424346