Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: DITL METAL,s.r.o.
Meno: Ladislav
Priezvisko: Török
Tituly: Ing.

IČO: 35911131
Ulica: Novozámocká 2159
Mesto: Dvory na d Žitavou
PSČ: 94131

E-mail: ditl_managing@stonline.sk
Webová stránka:
Telefón: 0356485274,279