Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Skanska SK a.s. závod SK10 Technológie Košice
Meno: Tibor
Priezvisko: Šimko
Tituly:

IČO: 31611788
Ulica: Krajná 29
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 04

E-mail: tsimko67@gmail.com
Webová stránka: www.skanskatechnologie.sk
Telefón: 0905 910 016