Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: DOMACHLAD s.r.o.
Meno: Jozef
Priezvisko: Domanický st.
Tituly:

IČO: 45334617
Ulica: Fullova 907/1
Mesto: RAJEC
PSČ: 015 01

E-mail: servis@domachlad.sk
Webová stránka: www.domachlad.sk
Telefón: 041/5422892