Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Vaillant Group Slovakia, s.r.o.
Meno: Juraj
Priezvisko: Malík
Tituly: Ing.

IČO: 35765712
Ulica: Pplk. Pljušťa 45
Mesto: Skalica
PSČ: 90901

E-mail: juraj.malik@vaillant-group.com
Webová stránka: www.vaillant.sk
Telefón: 034 6966116