Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Peter
Priezvisko: Šarišský
Tituly:

IČO: 34510745
Ulica: nám. sv. Martina 6
Mesto: Lipany
PSČ: 08271

E-mail: chladenie.sarissky@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0905216029