Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Jozef Hlôška J.H.
Meno: jozef
Priezvisko: hloska
Tituly:

IČO: 40669262
Ulica: jozef
Mesto: hloska
PSČ: 934 01

E-mail: focus18@azet.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903437025