Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: COLDEX
Meno: Zoltán
Priezvisko: Ulahel
Tituly:

IČO: 11777966
Ulica: Komenského 103, 943 01 Štúrovo
Mesto: Štúrovo
PSČ: 94301

E-mail: coldex@stonline.sk
Webová stránka: www.coldex.sk
Telefón: 0903226337