Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Martin
Priezvisko: Kováč
Tituly:

IČO: 33234574
Ulica: Horné Rakovce 1395/25
Mesto: Turčianské Teplice
PSČ: 039 01

E-mail: mato.tr@gmail.com
Webová stránka: www.matodj.tym.sk
Telefón: 0907 220182