Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO: 33234574
Ulica: Horné Rakovce 1395/25
Mesto: Turčianské Teplice
PSČ: 039 01

Webová stránka: www.matodj.tym.sk