Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ServisPM, s.r.o.
Meno: Patrik
Priezvisko: Martiš
Tituly:

IČO: 46417567
Ulica:
Mesto:
PSČ:

E-mail: patrik.m@centrum.sk
Webová stránka: www.servispm.sk
Telefón: +421949391109