Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: František Janoviak
Meno: František
Priezvisko: Janoviak
Tituly:

IČO: 40606422
Ulica: Klin 19
Mesto: Klin
PSČ: 029 41

E-mail: janoviak.frantisek@orava.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903 113 770