Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Ambróz
Priezvisko: Slezák
Tituly: kontakt

IČO: 37172221
Ulica: Prievaly 83
Mesto: Prievaly
PSČ: 906 34

E-mail: slezakambroz@stonline.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903784856