Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: FIVING s.r.o.
Meno: Dezider
Priezvisko: Machovec
Tituly: Ing.

IČO: 31571778
Ulica: Palugyayho 550
Mesto: Liptovský Mikuláš
PSČ: 031 01

E-mail: fiving@fiving.sk
Webová stránka: www.fiving.sk
Telefón: 044 5476701