Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Klimastav SK s.r.o.
Meno: Erik
Priezvisko: Fabian
Tituly: Ing

IČO: 36043699
Ulica: Slatinské nábrežie 1
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001

E-mail: zvolen@klimastav.sk
Webová stránka: www.klimastav.sk
Telefón: 045 5325150