Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ZSVTS
Meno: Zuzana
Priezvisko: Podlipová
Tituly:

IČO:
Ulica: Koceľová 15
Mesto: Bratislava
PSČ: 815 94

E-mail: hackoova@zsvts.sk
Webová stránka:
Telefón: 02 50207648