Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: DAIV,s.r.o.
Meno: Ivan
Priezvisko: Ďugel
Tituly:

IČO: 35903538
Ulica:
Mesto:
PSČ:

E-mail: daiv@stonline.sk
Webová stránka: x
Telefón: +421915771764