Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Inštalad, s.r.o.
Meno: Peter
Priezvisko: Dupkala
Tituly:

IČO: 36685411
Ulica: Rudina 474
Mesto: Rudina
PSČ: 023 31

E-mail: peterdupkala@gmail.com
Webová stránka: www.instalad.sk
Telefón: 093955312