Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Ondrej
Priezvisko: Kiss
Tituly:

IČO: 37738534
Ulica: Jabloňová 27
Mesto: Košice
PSČ: 040 15

E-mail: kiss@klimakiss.sk
Webová stránka:
Telefón: 0918141056