Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO: 37738534
Ulica: Jabloňová 27
Mesto: Košice
PSČ: 040 15

Webová stránka: