Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: LEXMED
Meno: Stanislav
Priezvisko: Tvaružek
Tituly:

IČO: 32778848
Ulica: Osloboditeľov 811
Mesto: Čachtice
PSČ: 916 21

E-mail: lexmed@lexmed.sk
Webová stránka: xxx.lexmed.sk
Telefón: 032 7787432