Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: NAJKlima s.r.o.
Meno: Július
Priezvisko: Vőrős
Tituly:

IČO: 44242930
Ulica: Petőfiho 784/8
Mesto: Komárno
PSČ: 945 01

E-mail: info@najklima.sk
Webová stránka: www.najklima.sk
Telefón: 0905 797315