Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: NAJKlima s.r.o.

IČO: 44242930
Ulica: Petőfiho 784/8
Mesto: Komárno
PSČ: 945 01

Webová stránka: www.najklima.sk