Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Pavol
Priezvisko: Maňo
Tituly:

IČO: 17562848
Ulica: Lavičková 6
Mesto: Trenčín
PSČ: 911 01

E-mail: chladenie.mano@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0907222975