Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: MAG
Meno: Vojtech
Priezvisko: Maguľák
Tituly:

IČO: 10700129
Ulica: Bohdanovce 275
Mesto: Košice
PSČ: 04416

E-mail: darinamagulakova@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 055/694378