Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Martin Elias
Meno: Martin
Priezvisko: Elias
Tituly:

IČO: 44181361
Ulica: c.434
Mesto: Raznany
PSČ: 08261

E-mail: toptech.eu@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0917275888