Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Julián Baltes
Meno: Julián
Priezvisko: Baltes
Tituly:

IČO: 44166559
Ulica: Tichá 22
Mesto: Trstené pri Hornáde
PSČ: 044 11

E-mail: baltes.julian@gmail.com
Webová stránka: www.xklima.sk
Telefón: 0907 443 448