Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: ENERGIO-PTS s.r.o.
Meno: Serafin
Priezvisko: Koribaňa
Tituly: Ing

IČO: 36013498
Ulica: Kremnička 5A
Mesto: Banská Bystrica
PSČ: 97405

E-mail: info@energio.sk
Webová stránka: www.energio.sk
Telefón: 0908966870