Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Michal
Priezvisko: Maco
Tituly:

IČO: 17545374
Ulica: Bašovce 152
Mesto: Bašovce
PSČ: 922 01

E-mail: maco@kiosmail.sk
Webová stránka:
Telefón: 0903729429