Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: TB TECHNIKA s.r.o.
Meno: Jozef
Priezvisko: Žulko
Tituly: Ing.

IČO: 46843027
Ulica: Kpt.Weinholda 34
Mesto: Zemianske Kostoľany
PSČ: 97243

E-mail: tbtechnika@tbtechnika.sk
Webová stránka: www.tbtechnika.sk
Telefón: 046/5466228, 0905 934 969