Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: CHLADENIE s.r.o.
Meno: Fridrich
Priezvisko: Sill
Tituly:

IČO: 17325757
Ulica: Kovorobotnícka 3
Mesto: Bratislava
PSČ: 821 04

E-mail: fridrich.sill@gmail.com
Webová stránka: www.chladeniesro.sk
Telefón: 02 43423285