Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: FRIG-PRODUCT s.r.o.
Meno: Ladislav
Priezvisko: Ladič
Tituly:

IČO: 31408451
Ulica: Gazdovský rad 41
Mesto: Šamorín
PSČ: 931 01

E-mail: ladislav.ladic@frigproduct.sk
Webová stránka: http://www.frigproduct.sk/
Telefón: 0905627220