Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: PARAGON spol. s r.o.
Meno: Peter
Priezvisko: Fabiánek
Tituly: Ing

IČO: 31330941
Ulica: Račianska 96
Mesto: Bratislava 3
PSČ: 831 02

E-mail: paragon@paragon.sk
Webová stránka: www.paragon.sk
Telefón: +421 2 654 247 50-1