Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Marian Jantak
Meno: Marian
Priezvisko: Jantak
Tituly:

IČO: 750527844
Ulica:
Mesto:
PSČ:

E-mail: jantak.marian@zoznam.sk
Webová stránka:
Telefón: 0905920513