Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: I.T. servis
Meno: Ivan
Priezvisko: Tárnok
Tituly:

IČO: 44957734
Ulica: Hlavná 554/100
Mesto: Marcelová
PSČ: 946 32

E-mail: ivan.tarnok@klimaservisit.sk
Webová stránka: www.klimaservisit.sk
Telefón: 0905 88 65 60