Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Peter Berec
Meno: Peter
Priezvisko: Berec
Tituly:

IČO: 43730043
Ulica: 63
Mesto: Vinohrady nad Váhom
PSČ: 925 55

E-mail: berecpeter@pobox.sk
Webová stránka:
Telefón: 0908757293