Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:

IČO: 31027121
Ulica: Korytárky č. 318
Mesto: Korytárky
PSČ: 962 04

Webová stránka: