Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Milan
Priezvisko: Sarvaš
Tituly:

IČO: 31027121
Ulica: Korytárky č. 318
Mesto: Korytárky
PSČ: 962 04

E-mail: milan@sarvas.sk
Webová stránka:
Telefón: 0905 244369