Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: TRADE service spol, s.r.o.
Meno: Peter
Priezvisko: Ondriš
Tituly: Ing.

IČO: 31363580
Ulica: Lediny 7
Mesto: Bratislava
PSČ: 841 03

E-mail: ondris@trades.sk
Webová stránka: www.trades.sk
Telefón: 0264364242/0264461928