Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Dávid Kedžuch - AUTO EFEKT
Meno: Dávid
Priezvisko: Kedžuch
Tituly:

IČO: 40858821
Ulica: Predmestie 12
Mesto: Levoča
PSČ: 05401

E-mail: autoefektdk@gmail.com
Webová stránka:
Telefón: 0905222745