Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie:
Meno: Antonín
Priezvisko: Bartek
Tituly:

IČO: 32778350
Ulica: Holubyho 2112/8
Mesto: Nové Mesto nad Váhom
PSČ: 915 01

E-mail: bartek@elkoklima.sk
Webová stránka:
Telefón: 032 7717623 , 7719707