Člen Slovenského zväzu pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Názov organizácie: Chladiarenská gescia s.r.o.
Meno: Ivan
Priezvisko: Holec st.
Tituly:

IČO: 31419011
Ulica: Jánošíkova 5
Mesto: Trnava
PSČ: 917 01

E-mail: chladges@chladges.sk
Webová stránka: www.chladges.sk
Telefón: 033-5503020