Základný kurz na prácu s chladivami

6.5.2024, PT

Prebieha kombinovane v Šamoríne a Zlatých Moravciach

Na SOŠT ZM v centre odborného výcviku je príprava rozdelená do troch úloh

  1. Montáž, inštalácia a funkčná skúška delenej klimatizačnej jednotky s chladivom R410A
  2. Nastavenie parametrov a zisťovanie porúch na investorovej chladiacej jednotke
  3. Meranie parametrov na kondenzačnej jednotke s chladivom R134a a voliteľnou veľkosťou výparníka