Správy 4/2024

Staršie vydania

CS MTrade
I.T. Klimaservis
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – IIR a SZCHKT konferencie
Registrujte sa na webinár trendy s chladivami a Nar. 2024/573/EÚ
Rekonštrukcia zdroja chladu-ľadová plocha
Školiace pracovisko Klimamarket je v permanentnej činnosti
Študenti TUKE na školení v Buderuse a skúšky v Štúrove
Študenti STU, SjF, ÚESZ na Zväze v Šamoríne
Duálna akadémia otvorila nové tréningové centrum v DNV
Leaklog pomáha naším firmám. Meranie citlivosti detektorov a vývev
Ejektorové chladenie s využitím gravitačného princípu
Moderná fabrika Ditl Metal v Dvoroch n/Ž vybudovaná v roku 2005
Základný kurz na prácu s chladivami kombinovane na SZ CHKT a SOŠT
Články Danfoss
Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD. – Panelová diskusia na valnom zhromaždení 22. marca na Inchebe
Ing. Adam Kravec – Transpozícia európskeho nariadenia o F plynoch
Ing. Vladimír Orovnický – Trendy v klimatizácii a tepelných čerpadlách
Ivan Lobík – Ekonomika servisu pre stredné a veľké chladenie
Ing. Miroslav Maťašovský – Nové chladivá a komponenty
Ing. Jozef Kováč – Tepelné čerpadlá v bytovej výstavbe
Ing. Peter Kuliaček – Dotačné programy na slovenskom trhu
Mgr. Róbert Pállya – Ponuka vzdelávania v odboroch chladenia, klimatizácie a TČ
Dr. Che Wang – Analýza prechodného výkonu tepelných čerpadiel R290 a R410A pri štarte
Testo prístroje
TeploZima, Sinop, CO.HE.EN