Zdenka a Peter tentokrát o zmene náplne chladiva

4.8.2023,

Dnes o presúvaní chladiva z nádoby do okruhu a späť

Zdenka ukazuje, ako vieme na chladiacom boxe cez manometrický mostík presúvať chladivo z nádoby do okruhu a späť do nádoby a aké zmeny parametrov sa tak dajú ovplyvniť.

Pri znižovaní náplne chladiva v okruhu sa kvapalné chladivo najskôr prepustí pomocou manometrického mostíka z vyššieho tlaku na nižší, to znamená z vysokotlakej strany do nádoby na váhe pri bežiacom kompresore. 

 

  1. Znižovaním náplne chladiva v chladiacom okruhu, náplň kvapalného chladiva už nestačí na dostatočné zaplavovanie výparníka, znižuje sa výparný tlak, zvyšuje sa prehriatie a znižuje podchladenie, ktoré môže prechádzať do záporných hodnôt.

 

Po znížení náplne chladiva v okruhu následne chladivo doplní a náplň postupne zvýši nad optimálnu hodnotu tak, že chladivo prepustí pomocou manometrického mostíka z vyššieho tlaku na nižší, to znamená z nádoby na váhe do sania na nízkotlakej strane pri bežiacom kompresore. 

 

  1. Zvyšovaním náplne chladiva po prekročení objemu zberača, kvapalné chladivo začne plniť priestor v kondenzátore, tým sa zmenší priestor na kondenzáciu, zvýši sa kondenzačný tlak a vzhľadom na väčšiu ochladzovanú plochu kondenzátora zaplaveného kvapalným chladivom sa  zvýši podchladenie chladiva.

 

Zobrazenie vplyvu veľkosti náplne chladiva na prehriatie a podchladenie

Na grafe vidíme zobrazenie zistených prehriatí a podchladení v závislosti od veľkosti dávky chladiva. Zobrazený je vplyv zberača chladiva (v červenej elipse) na zmeny prehriatia a podchladenia pri veľmi nízkej náplni kedy prehriatie sa zvyšuje podchladenie klesá a veľmi vysokej náplni chladiva, kedy podchladenie sa zvyšuje a prehriatie klesá.

Školský príklad chovania sa prehriatia a podchladenia

Pri úniku alebo preplnení náplne chladiva

Výsledky experimentu sú na grafe

Zobrazujú náplne chladiva v rozmedzí od 150 po 900 g. Vďaka zberaču chladiva (na grafe v červenej elipse) sa prehriatie a podchladenie nemenili pri náplni od 400 do 800 g. Ak náplň chladiva presiahla 800 g vzhľadom na preplnenie kvapalným chladivom podchladenie sa zvýšilo a prehriatie znížilo. Ak náplň chladiva klesla pod 400 g vzhľadom na nedostatočnú náplň chladiva sa prehriatie začalo zvyšovať a podchladenie znižovať a to až do záporných hodnôt.

Pri malej dávke chladiva R404A pod 400 g sa potvrdzuje stúpajúce prehriatie a klesajúce podchladenie. Stabilné hodnoty prehriatia aj podchladenia sú vďaka zberaču chladiva pri dávke 400-800 g. S vyššou dávkou chladiva od 900 g, ktorá už začala zapĺňať nielen zberač, ale aj kondenzátor začína stúpať podchladenie a klesať prehriatie.  

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 6/2023

Kategórie dokumentu