Správy 6/2023

Staršie vydania

CSMTrade
Hľadáme lektorov, ponúkame miesto pre doktoranda
Obsah – pripravujeme - ponuka školení – Summit a konferencia
O konferencii a summite VVVTZ
Program konferencie a summitu VVVTZ v hoteli Patria 23.-25.10.
Súťaž „Mladý Chladiar“ na výstave „Mladý tvorca“ na AX Nitra
Stretnutie prezidentov združení na konferencii ATF v Miláne
Tretie miesto vo video súťaži „Women in Cooling“ patrí Zdenke
Zdenka a Peter tentokrát o zmene náplne chladiva a prehriati
Digitalizácia a porovnávanie výkonu podporujú energet. efektívnosť
PFAS je nielen pre chladivá, ale aj pre materiály komponentov
R1123E HFO je chladivo, ktoré nie je PFAS
R474A, ako nové chladivo pre elektromobily (BEV)
Stretnutie na expertnej úrovni v našom odbore CE Daikin
Porada EÚ národných zväzov tepelných čerpadiel na EHPA
Práca technickej komisie pri SÚTN č. 81
I.T. Klimaservis s.r.o. 26 Vykurovanie a chladenie v členských štátov v EÚ podľa Eurostatu
Metodika určovania HDD a CDD podľa Eurostatu
Porovnanie predaja tepelných čerpadiel v nordických krajinách
Stav legislatívneho zákazu fosílnych palív vo vykurovaní v EÚ
Vykurovanie a chladenie s čistými uhľovodíkmi podľa Euramonnu
Stretnutie učiteľov stredných odborných škôl v Contegu Pelhřimov
Booster s CO2 a Eco kompresorom s výparníkmi bez prehriatia
Sinclair
TeploZima a Sinop