Správy 8/2020

Energy
Virtuálne lobby IIR konferencie
Pripravujeme
Registrujte sa na IIR konferenciu
Registrujte sa na seminár malé/veľké tepelné čerpadlá
Rast globálneho trhu narazil na útes
Vetranie a klimatizácia v čase koronavírusu
Chladenie z obnoviteľných zdrojov
Komfortné chladenie nemusí byť drahé
Vodík zatiaľ nie je perspektívou pre vykurovanie budov
Výstava Schecco virtuálne
Chemici preverili 60 miliónov chemikálií ako chladivá
Trend s chladivom CO 2 vo svete a chladiaca reťaz
Kovoslužba
Trendy v spotrebe chladív 2009-2019
Program IIR konferencie: Kompresory a chladivá
Čo prináša zmena v EN 378-4:2016+A1
Záznamníky pre hermetické a nehermetické systémy
Pevné systémy zisťovania úniku pre R744
ADR povinnosti pre vratné fľaše
Prenájom priemyselného chladenia
Trane
Alfaco a Alfaco informuje
TeploZima
Sinop Alfa

ABC otázky pre šikovného chladiara

ABC otázky pre šikovného chladiara

Test abc

 

Paradoxy tepelných čerpadiel sú:

  1. Ak nahradíme pomocou iného technického zariadenia (napr. solárneho kolektoru) 3 kWh z výkonu TČ, pri COP=3 ušetríme len 1 kWh elektrickej energie, ale voči plynovému kotlu s účinnosťou 0,9 až 3,3 kWh tepelnej energie
  2. Ak nahradíme pomocou iného technického zariadenia (napr. solárneho kolektoru) 3 kWh z výkonu TČ, pri COP=3 ušetríme len 3 kWh elektrickej energie, ale voči plynovému kotlu...

EHPA porady sú online

EHPA porady sú online

EHPA má vytvorené pracovné skupiny pre štítkovanie kvality, ekodizajn, F plyny, hlučnosť, skúšobníctvo, právne, technické normy a tiež pre národné európske asociácie. Väčšinu komisií obsadzujú výrobcovia tepelných čerpadiel. Zväz sa zúčastňuje stretnutí národných asociácií pre tepelné čerpadlá, ktoré na jednej strane diskutujú ako lobovať za tepelné čerpadlá a  tiež s akými problémami sa pri realizácii stretávajú a ako...

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI

ELEKTRIZUJÚCA BUDÚCNOSŤ S TEPELNÝMI ČERPADLAMI

Istota do roku 2050

 

Doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., SZ CHKT Šamorín, www.szchkt.org

Príbeh elektriny zaznamenáva neustály pokles emisií CO2ekv na vyrobenú kWh elektrickej energie. Na Slovensku sa už podľa Slovenských elektrární blížime ku hodnote 100 g, ktorá sa bude ďalej znižovať. Vyrobené teplo tepelnými čerpadlami je tak v súčasnosti zaťažené len 35 g CO2 na kWh tepla. Existuje teda istota, že vykurovaním s...

Európska komisia uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F-plynoch.

Európska komisia uverejnila postup hodnotenia nariadenia o F-plynoch

Hodnotenie bude skúmať, ako pravidlá F-plynov ovplyvnili trh, prihliadnutím na pokrok dosiahnutý pri zlepšovaní využívania F-plynov, celkovej spotrebe a emisiách výsledkov a za aké náklady sa to dosiahli. 

Preskúma účinnosť, účinnosť, súdržnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu EÚ pre rôzne typy opatrení; konkrétne systém kvót („postupné znižovanie“), zákazy, opatrenia na zabránenie...

Eurovent: Vetranie je kľúčom k zabráneniu šírenia korónového vírusu v interiéri

Eurovent: Vetranie je kľúčom k zabráneniu šírenia korónového vírusu v interiéri

Vyhlásenie spoločných združení

 

V súvislosti so súčasným prepuknutím choroby COVID-19 vedúce európske združenia pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu (HVAC) odporúčajú správne používanie systémov vykurovania, vetrania a klimatizácie na udržanie primeranej úrovne kvality vnútorného prostredia ( IEQ) počas pandémie. 

 

Zriedenie na zabránenie šírenia odborníkov v oblasti...

Grafická skúška 26.9.2020 bola už len na tabletoch

Grafická skúška 26.9.2020 bola už len na tabletoch 

Na grafickú skúšku je možné sa pripraviť na www.szchkt.org

Bez prípravy to nejde