Ponuka školení 09 - 10 / 2023 a základné informácie

21.6.2023, PT, SZ CHKT

Základný kurz na prácu s chladivami 4. september 2023 

online/prezenčne TČ 13.-14. a 18.-19.9. a 20.9.2023 

online/prezenčne F plyny 21.-22.9. a 27. -30.9.2023 

 

Hotel Patria 23.-25.10. 2023

Spolu so skupinou Drišľak, folklórnym súborom z Prešova si pripomenieme 30 rokov Zväzu

Prihláste NAJ realizáciu

            Účasť je podmienená už uskutočnenou prezentáciou na niektorom z podujatí Zväzu v rokoch 2018-2023, alebo ocenením získaným buď od Zväzu alebo inej organizácie. Účasť prihlásenej prezentácie do hlasovania posudzuje, navrhuje a schvaľuje  SV IIR.

Záujem o prezentáciu oznámte na adreseszchkt@szchkt.org

 

Leaklog a kontrola detektorov - stretneme sa najbližšie 23.októbra 2023 v hoteli Patria

Osvedčenie udržujte platné

OBNOVENIE PLATNOSTI OSVEDČENIA JE JEDNODUCHÉ!

Spojenie je dôležité! Emailovú adresu majte vždy funkčnú!

 

Neobnovili ste si:

PLATNOSŤ CERTIFIKÁTU FO a PO?

Prehlásenie zhody zo zákonom prebieha len elektronicky!

Váš certifikát podľa zákona 286/2009, 348/2015, 210/2019 Z.z. bude neplatný po 31.januári

 

Inzerujte u nás

"CENNÍK INZERCIÍ SPRÁVY SZ CHKT"

na rok 2021 papierovo i elektronicky a to spolu v nižšej cene

 

Viac informácií v časopise Správy 5/2023

Kategórie dokumentu