TRENDY A APLIKÁCIE VEĽKÝCH TEPELNÝCH ČERPADIEL, časť 2.

18.8.2022, Ing. Jozef Kováč

(pokračovanie, časť 1. tu

Ing Jozef Kováč, člen predstavenstva, vybrané z príspevku na valné zhromaždenie 25.3.2022

Iné tepelné čerpadlá

Medzi tepelné čerpadlá je potrebné zaradiť aj typu VRV/VRF s celoročnou prevádzkou vykurujú aj chladia a to aj súčasne. Sú vhodné na inštaláciu v hustej zástavbe miest.

 

VRV alebo VRF vo verejných budovách, hoteloch, reštauráciách celoročne vykurujú i chladia. Často sú nahradzované viacerými delenými jednotkami

 

Viac informácií nájdete v časopise Správy 4/2022

Kategórie dokumentu